« TornarIPC NOVEMBRE DE 2019

L'últim IPC publicat es el del mes de novembre de 2019,  que ha pujat 2 décimes (0,2%), així dons l'evolució del Index de Preus al Consum es el següent;

IPC novembre de 2019: 0,2%
IPC de gener 2019 a novembre de 2019: 0,9%
IPC de novembre de 2018 a novembre de 2019: 0,4%
IPC previst 2019: no n'hi ha previsió

DIFERENCIAS INTERANUALS

2001 2002

2002 2003

2003 2004

2004 2005

2005 2006

2006 2007

2007 2008

2008 2009

 2009
 2010
2010 2011  2011 
2012 
 2012
 2013
2013
2014
2014
2015
2015 2016  2016 2017 

2017 2018 

 2018 2019


                                                                               

                                                                               

Gener

3,1

3,7

2,3

3,1

4,2

2,4

4,3

0,8

 1,0  -0,7  -1,1   -1,3  -1,3  -1,6  -1,9 0,5   -1.1  -1.3

Febrer

3,1

3,8

2,1

3,3

4

2,4

4,4 

   0,7  0,8  -0.6  0,1    0,2    0,0    0,2   -0,4  0.4   0,1  1.0

Març

3,1 

3,7

2,1

3,4

3,9

2,5

4,5 

 -0,1  1,4  0,7  0,7   0,4     0,2   0,6   0,6  0,0    0,1  0,3

Abril

3,6 

3,1

2,7

3,5

3,9

2,4

4,2 

 -0,2  1,5  1,2  1,4    0,4    0,9   0,9  -0,4  1,0   0,8  1,0

Maig

3,6 

2,7

3,4

3,1

4

2,3

4,6 

-0,9  1,8  0,0  -0,1   0,2    0,1  0,5   0,5  -0,1   0,9  0,2

Juny

3,4

2,7

3,5

3,1

3,9

2,4

5.0 

-1,0  1,5  -0.1  -0,2   0,1     0,0  0,3    0,5  0,0   0,3  -0,1

Juliol

3,4 

2,8

3,4

3,3

4

2,2

5,3 

 -1,4  1,9  -0,5   -0,2   -0.5   -0,9  -0,9  -0,7  -0,7  -0,7  -0,6

Agost

3,6

3

3,3

3,3

3,7

2,2

4,9 

 -0,8  1,8  0,1  0,6    0,3    -0,5 -0,3 

 0,1

 0,2  0,1  -0,1

Setembre

3,5

2,9

3,2

3,7

2,9

2,7

4,5 

 -1,0  2,1  0,2  1,0    -0,2   -0,2   0,1  0,0

 0,2 

 0,2  0,0

Octubre

4

2,6

3,6

3,5

2,5

3,6

3,6 

 -0,7  2,3  0,8  0,8    0,4    -0,1   0,6  1,1  0,9  0,9  1,0

Novembre

3,9 

2,8

3,5

3,4

2,6

4,1

2,4 

 0,3  2,3  0,4 -0,1    0,2     -0,4  0,4   0,4  0,5  -0,1  0,2  

Desembre

4,0 

2,6

3,2

3,7

2,7

4,2

1,4

 0,8  3,0  0,1  0,1    0,3     -1,0 -0,3   0,6  0,0  -0,4