« TornarIPC MARÇ DE 2020

L'últim IPC publicat es el del mes de març de 2020,  que ha baixat 4 décimes (-0,4%), així dons l'evolució del Index de Preus al Consum es el següent;

IPC març de 2020: -0,4%
IPC de gener 2020 a març de 2020: -1,5%
IPC de març de 2019 a març de 2020: 0,0%
IPC previst 2021: no n'hi ha previsió

DIFERENCIAS INTERANUALS

2002 2003

2003 2004

2004 2005

2005 2006

2006 2007

2007 2008

2008 2009

 2009
 2010
2010 2011  2011 
2012 
 2012
 2013
2013
2014
2014
2015
2015 2016  2016 2017 

2017 2018 

 2018 2019

2019 2020
                                                                                 
                                                                                 

Gener

3,7

2,3

3,1

4,2

2,4

4,3

0,8

 1,0  -0,7  -1,1   -1,3  -1,3  -1,6  -1,9 0,5   -1.1  -1.3  -1,0

Febrer

3,8

2,1

3,3

4

2,4

4,4 

   0,7  0,8  -0.6  0,1    0,2    0,0    0,2   -0,4  0.4   0,1  0,2  -0,1

Març

3,7

2,1

3,4

3,9

2,5

4,5 

 -0,1  1,4  0,7  0,7   0,4     0,2   0,6   0,6  0,0    0,1  0,4  -0,4

Abril

3,1

2,7

3,5

3,9

2,4

4,2 

 -0,2  1,5  1,2  1,4    0,4    0,9   0,9  -0,4  1,0   0,8  1,0  

Maig

2,7

3,4

3,1

4

2,3

4,6 

-0,9  1,8  0,0  -0,1   0,2    0,1  0,5   0,5  -0,1   0,9  0,2  

Juny

2,7

3,5

3,1

3,9

2,4

5.0 

-1,0  1,5  -0.1  -0,2   0,1     0,0  0,3    0,5  0,0   0,3  -0,1  

Juliol

2,8

3,4

3,3

4

2,2

5,3 

 -1,4  1,9  -0,5   -0,2   -0.5   -0,9  -0,9  -0,7  -0,7  -0,7  -0,6  

Agost

3

3,3

3,3

3,7

2,2

4,9 

 -0,8  1,8  0,1  0,6    0,3    -0,5 -0,3 

 0,1

 0,2  0,1  -0,1  

Setembre

2,9

3,2

3,7

2,9

2,7

4,5 

 -1,0  2,1  0,2  1,0    -0,2   -0,2   0,1  0,0

 0,2 

 0,2  0,0  

Octubre

2,6

3,6

3,5

2,5

3,6

3,6 

 -0,7  2,3  0,8  0,8    0,4    -0,1   0,6  1,1  0,9  0,9  1,0  

Novembre

2,8

3,5

3,4

2,6

4,1

2,4 

 0,3  2,3  0,4 -0,1    0,2     -0,4  0,4   0,4  0,5  -0,1  0,2    

Desembre

2,6

3,2

3,7

2,7

4,2

1,4

 0,8  3,0  0,1  0,1    0,3     -1,0 -0,3   0,6  0,0  -0,4  -0,1