« TornarTIPUS D'INTER╚S DELS DINERS

Els tipus d'interès dels diners del 01/01/2016 fins al 31/12/2017 son els següents;

 

 Interès legal del diner  3,00%
 Interès de demora  3,75%