« TornarRENDA EXERCICI 2018

INICI DEL PERIODE PER LA PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS DEL IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FISIQUES EXERCICI 2018

El període de presentació de les declaracions sobre la Renda de les persones físiques del exercici 2018, comença a primers de maig i finalitzarà el dia 1 de juliol de 2019.

Recordem que la presentació de les declaracions amb dret a devolució, es aconsellable fer-les quan avans millor a la fi de poder rebre la devolució el mes aviat possible.

Respecte a les declaracions amb quota positiva, aconsellem no demorar la seva realització, ja que sempre poden sortir imprevistos per manca de dades o d'informació que poden se difícils d'obtenir i per tant requereixen temps.

Els hi recordem que aquest any es obligatori fer la declaració sobre el Patrimoni.

En quant a la docuemntació necessària per confeccionar les declaracions, podeu pitjar en el següent link.

Documents