« Tornar└REA COMPTABLE

Aquesta àrea s’encamina d’una banda al assessorament comptable als nostres clients que pels seus coneixements i mitjans dels que disposen confeccionen ells mateixos la seva comptabilitat, i d’una altre banda, a mes a mes de l’exposa’t també s’inclou la confecció de la comptabilitat per aquelles empreses que així ho desitgin, mitjançant la documentació per ells aportada.
COMPTABILITAT OFICIAL
Confecció de la comptabilitat oficial mitjançant la documentació aportada per l'empresa, impressió i enquadernació de llibres, i la seva presentació al Registre Mercantil.
COMPTES ANUALS
Fruit de la comptabilitat oficial es prepararan els comptes anuals per la seva presentació davant del Registre Mercantil, incloent-hi, la memòria, compte de resultats, balanç de situació, informe de gestió, declaració mediambiental i certificació de la junta.