« TornarALTRES SERVEIS

 

PATENTS I MARQUES

Registre de Marques i Patents, la seva sol·licitut, tramitació i renovació tant a nivell nacional com internacional.

CADASTRE

Tràmits de tot tipus davant l’Oficina del Cadastre, canvi de nom, segregacions, agrupacions, certificats gràfic i descriptiu.

REGISTRE CIVIL

Tramitació i sol·licitud de Certificats de Naixement, de Matrimoni i de Defunció.

AJUNTAMENTS

Inici d'Activitats, Llicencies Municipals, Plus Vàlues i Guals

FUNDACIONS

Constitució de Fundacions, redacció d’estatuts, tràmits registrals i contes anuals.

VARIS
Registre de la Propietat, Notes Informatives de Finques, Gestions sobre Medi Ambient, Industria Sanitat, Oficines de Recaptació dels Ajuntaments i de la Diputació, notes informatives d'empreses del Registre Mercantil, Sol·licitud del Certificat d'últimes Voluntats i de Contractes d'assegurances per defunció.